พลังแห่งความคิด57

พลังแห่งความคิด57

rutchanee onura

rutchanee onura

5 เดือนที่แล้ว

:: ทุกคนมีจิตใจ และทุกคนก็ใช้จิตใจเพื่อ คิดเพื่อ สร้างความคิด เป็นเพราะมีความแตกต่าง ระหว่างการมีสำนึกว่า ฉันคิด กับ ฉันสร้างความคิด ถ้าเราตระหนักว่าเราเป็นนายเหนือจิตใจ และแล้วนั่นหมายความว่าเราก็เป็นนายเหนือความคิด เพราะความคิดเป็นสิ่งสร้างของจิตใจ แต่บ่อยครั้งที่จิตใจกลับตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความคิด นั่นเป็นเพราะเราหลงลืมว่าเราเป้นายเหนือจิตใจ ของเราดังนั้น เราควรตระหนักอยู่เสมอว่า…เราคือนายเหนือความคิด

ทุกคนมีจิตใจ และทุกคนก็ใช้จิตใจเพื่อ คิดเพื่อ สร้างความคิด เป็นเพราะมีความแตกต่าง ระหว่างการมีสำนึกว่า ฉันคิด กับ ฉันสร้างความคิด

rutchanee onura

rutchanee onura

5 เดือนที่แล้ว