โปรแกรมตาราง

โปรแกรมตาราง

คำอธิบายราบวิชา


ตางราง หมายถึง ส่วนที่ใช้แสดงรายการข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสาร และการจัดเรียงลำดับข้อมูล มักจะพบเห็นตารางข้อมูลปรากฏอยู่บ่อยครั้งที่ในเอกสารต่างๆ โดยอาจจะนำมาใช้เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ แสดงอัตราค่าสินค้า แสดงท่าทางสถิติต่างๆ เป็นต้น ซึ่งแต่ละตารางก็จะประกอบไปด้วยจำนวนแถว (Row) หรือสดมภ์ และคอลัมน์ (Column) หรือหลัก ที่แตกต่างกันไป

  • 1.
    บทเรียนที่ 4
    00:57
Suchada Piyapatt

Suchada Piyapatt

ผู้สอน

share แชร์คอร์สนี้