วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์


ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด

  • 1.
    บทที่1
    04:02
Kamjira Bla Bla

Kamjira Bla Bla

ผู้สอน

share แชร์คอร์สนี้