ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย

อธิบายเรื่องประชาธิปไตย


840x630


840x630


ประชาธิปไตยเป็นการปกครองระบบหนึ่งที่ประเทศไทยใช้ปปกครอง

share แชร์คอร์สนี้