การพัฒนาบุคลิกภาพกับงานบริการ

การพัฒนาบุคลิกภาพกับงานบริการ

บุคลิกภาพที่ดีของงานบริการ


บุคลิกคุณลักษณะ 7 ประการของนักบริการที่ดี
S = Smiling & Sympathy
ยิ้มแย้มและเอาใจใส่เรา เห็นอกเห็นใจในความยุ่งยากลำบากของลูกค้า
E = Early response
ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเอ่ยปากร้องขอ
R = Respectful
แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติ ลูกค้า
V = Voluntariness manner
การให้บริการแบบสมัครใจและเต็มใจ มิใช่ทำแบบเสียมิได้
I  = Image Enhancing

แสดงออกถึงการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการ และเสริมองค์กรด้วย

C = Courtesy

กริยาอาการอ่อนโยน สุภาพและมีมารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน

E =  Enthusiasm

มีความกระตือรือร้นขณะบริการ จะให้บริการมากกว่าที่คาดหวังเสมอ

  • 1.
    บทที่ 1 แนะนำการเรียนการพัฒนาบุคลิกภาพเบื้องต้น
    00:00

share แชร์คอร์สนี้