การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า

การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันเฉพาะ


                สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal) เป็นสมุดที่ใช้บันทึกรายการขั้นต้น เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแทนสมุดรายวันทั่วไป เหมาะสำหรับกิจการที่มีรายการซื้อขายสินค้าจำนวนมาก

  • 1.
    หน่วยที่ 1 สมุดรายวันเฉพาะ
    06:16
Thanita Thongsiri

Thanita Thongsiri

ผู้สอน

share แชร์คอร์สนี้