คอร์สเรียนทั้งหมด

Card image cap

การพิมพ์จดหมาย

คำอธิบายรายวิชา

Suchada Piyapatt
Suchada Piyapatt
Card image cap

โปรแกรมตาราง

คำอธิบายราบวิชา

Suchada Piyapatt
Suchada Piyapatt
Card image cap

ชีวิตและจริยธรรม

ชีวิตและจริยธรรม

panyaporn suepetch
panyaporn suepetch
Card image cap

การโฆษณา

การสร้างสรรค์งานการโฆษณา

ยายมีเลี้ยงหอย ยายมอยเลี้ยงหมี หอยของยายมีไปกัดหมียายมอย หมีของยายมอยไปแหย่หอยยายมี
ยายมีเลี้ยงหอย ยายมอยเลี้ยงหมี หอยของยายมีไปกัดหมียายมอย หมีของยายมอยไปแหย่หอยยายมี
Card image cap

โปรแกรมประมวลผลคำ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word Processing) ในการพิมพ์และตกแต่ง การสร้างตารางข้อมูล

May Areerat
May Areerat
Card image cap

ภาษาไทยเพืออาชีพ

ใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

duchduean ruennarm
duchduean ruennarm
Card image cap

วิชาการค้าปลีกค้าส่ง

การเลือกทำเลที่ตั้ง

MC.สลิล แสงสกุลศรี
MC.สลิล แสงสกุลศรี
Card image cap

การบัญชีภาษีอากร

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีตามกฎหมายบัญชีการบัญชีและประมวลรัษฎากร

Yingcharoen Boonyoung
Yingcharoen Boonyoung
Card image cap

หลักการตลาด

คำอธิบายรายวิชา

rutchanee onura
rutchanee onura
Card image cap

การขายเบื้องต้น 1

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการการขาย หน้าที่ทางการขาย ประเภท และลักษณะของงานขายความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันคุณบัติของนักขาย โอกาส และความก้าวหน้าของนักขาย

ณัฐพล ฤกษณันท์
ณัฐพล ฤกษณันท์
Card image cap

หลักการบัญชีเบื้องต้น1

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี

ศราวุฒิ  สาธุประคัลภ์
ศราวุฒิ สาธุประคัลภ์
Card image cap

หน้าที่พลเมือง

ศึกษาประวัติพระพุทธเจ้า

ศศิธร
ศศิธร
Card image cap

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฐานข้อมูลของกิจการ การป้อนข้อมูล และจัดรูปแบบเอกสารประกอบการลงบัญชี การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในธุรกิจ การออกรายงาน การจัดทำงบการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินค้า

pavarisa saraphol
pavarisa saraphol
Card image cap

ประชาธิปไตย

อธิบายเรื่องประชาธิปไตย

พยุง  เรืองอุดม
พยุง เรืองอุดม
Card image cap

วิชาการภาษีอากร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและการนำเสนอภาษีที่ต้องทำ และคำสั่งรัฐบาลให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นๆ การนำส่งค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก และความรับผิดชอบทางอาญาตามกฎหมาย

punyawee peingpinij
punyawee peingpinij